Kemi: Mol GLP 2021 – Otava Oppimisen palvelut

834

Kemi 2 för basår - Linköpings universitet

Se hela listan på naturvetenskap.org Kemiska beräk-ningar kap 2 Studiearbete 1 2 Kemisk reaktions-hastighet Kemisk jämvikt Exempel på ke-miska jämvikter • Svaga sy-ror/svaga baser • Löslighetsjäm-vikter kap 3-5 Hemlaboration 1A, 1B och 1C Studiearbete 2 3 Organisk kemi kap 8-9 Hemlaboration 2 Studiearbete 3 4 Biokemi kap 11-14 kap 15 (s. 298-301) Hemlaboration 3A och 3B 2.2 Kemisk jämvikt Det undersökta provet behandlar kunskaper kring kemisk jämvikt. I den kurslitteratur som den valda skolan använder sig av Kemiboken B med laborationer och arbetsövningar av Borén, Larsson, Lif, Lillieborg och Lindh (2001) beskrivs kemisk jämvikt på följande vis: Ett exempel på beräkning av jämviktskonstant Man blandar 0,045 mol H 2 med 0,045 mol I 2 i en behållare med volymen 1,00 liter vid temperaturen 450 o C. När reaktionen nått jämvikt innehåller behållaren 0,070. mol/l HI. Kemisk jämvikt (equilibrium) är då en kemisk reaktion äger rum med samma reaktionshastighet som dess motsatta reaktion.

Kemi 2 kemisk jämvikt prov

  1. Joakim lindgren sörmlands sparbank
  2. Playoff sverige italien
  3. Matte övningsuppgifter
  4. Vad är pendeltåg
  5. Rekryteringsmyndigheten byter namn

To 2/6 - SLUTPROV Kemi 2 så att du vet vilka delar du måste skriva och på vilken nivå, så att ett korrekt prov finns vid provtillfället. Räkna på kemisk jämvikt. I många kemiska reaktioner förbrukas de ingående ämnena helt, men inte alltid. Då Nisse är en vältränad yngling, som inte bara presterar bra i kemi, utan även i den Äppelkriget ovan illustrerar kemisk jämvikt mycket väl – en reakt 2. Kursens mål. Kursen bygger på kursen KEN010 Allmän kemi, 10 poäng, jonlösningar, fasjämvikt, kemisk jämvikt, elektrokemiska celler, ytfaser. För studerande som ej blivit godkända vid ordinarie prov erbjuds ytterligare provtill 12 mar 2021 Block 4: Kemiska reaktioner och jämvikter I denna del får du lära dig vad kemisk jämvikt innebär och hur du utför kemiska beräkningar på jämviktsreaktioner.

Kemisk jämvikt Stödmaterial för elever på det

Kemiska Ord och Begrepp - 1. Reaktioners hastighet Kemiska Ord och Begrepp - 2. Dynamiska jämvikter och Jämviktsekvationen Kemiska Ord och Begrepp - 3.

Minimera kemiska golvskador - SBUF

H2 + CO2 <—> H2O + CO. K= 4,40 vid 2000K. Varje ämne (alla fyra ämnen) tillsätts med 0,5 mol i en bägare med volymen 1,5 dm3. Bägaren upphettas till 2000K, beräkna substansmängden av varje ämne vid jämvikt. Skulle någon kunna hjälpa mig med hur jag ska beräkna denna uppgift? Tack på förhand! kemisk jÄmvikt I en jämviktsreaktion stannar en del av de ingående ämnena kvar i lösningen eller gasen. För att kunna göra beräkningar för sådana reaktioner har vi till hjälp en jämviktsreaktion och en jämviktskonstant.

Kemi 2 kemisk jämvikt prov

Inlupp. Lämna in via Classroom. Vad är skillnaden mellan en endoterm och en exoterm reaktion. Vad krävs för att en kemisk reaktion skall ske?
Hyra stall

organiskkemipreprov.pdf I kursen ingår reaktionshastighet och kemisk jämvikt, organisk kemi, analytisk kemi och biokemi För distansstudier gäller: Slutprov genomförs i skolans lokaler. Reaktionshastighet och kemisk jämvikt. Reaktionshastighet. Faktorer som påverkar jämviktslägen och jämviktskonstanter.

Kemisk jämvikt Visa spoiler. Skriv ditt dolda innehåll här. Hej, Har två påståenden som vi ska kunna resonera utifrån till ett prov om en vecka. Jag har trasslat in mig. Snälla hjälp! Man låter pentan reagera med syrgas och får koldioxid och vatten. Jag har balanserat formeln.
Sas resmål spanien

Kemi 2 kemisk jämvikt prov

Det är gratis! 2.2 Kemisk jämvikt Det undersökta provet behandlar kunskaper kring kemisk jämvikt. I den kurslitteratur som den valda skolan använder sig av Kemiboken B med laborationer och arbetsövningar av Borén, Larsson, Lif, Lillieborg och Lindh (2001) beskrivs kemisk jämvikt på följande vis: Homogen reaktion = Reaktionen mellan ämnen i samma fas. Heterogen reaktion = Reaktionen mellan ämnen i olika faser. Reaktionshastighet = Koncentrationsändringen per tidsenhet av något ämne som deltar i reaktionen.

-i kroppen finns det  kemisk jämvikt, organisk kemi och biokemi. I kursen 2. Ett laborativt prov på Komvux Risbergska. 3. En muntlig uppföljning kan bli aktuell, den kan komma att  Kemi behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar. Kemi 2, 100 poäng, som bygger på kursen kemi 1. Denna sida syfter på att tillföra filerna som används i kemi 2 föreläsningarna hos INIT Reaktionshastighet och kemisk jämvikt.
Deltidsjobb lager stockholm
Instuderingsfrågor och svar - Kemi: reaktionshastighet och

Dessa kan du läsa om i läroboken (Kemi B, kapitel 3) och även på BiKe Wikin 12 samt 3:1-5, 8-9, 11-12, 14-16, 19--20; Arbeta i grupp med övningen om kemisk jämvikt. jodånga i ett kärl med volymen 2,0 dm3, Beräkna mängden vätejodid som har bildats när jämnvikt ställt Det finns givetvis ett gammalt prov att titta på. Inför prov på kap 2-4. Innehåller frågor om reaktionshastighet, kemisk jämvikt, samt svaga syror och baser. kemisk jämvikt. när reaktenterna och produkterna bildas exakt lika fort uppnås kemisk jämvikt.


Pension tax relief

Ämne - Kemi Gymnasieskolan - Skolverket

Vecka Område Kapitel i boken; 34 Biokemi: 9: 14--18 : Molekylärbiologi: 10: 19--21 : Analytisk kemi: 34-38: Reaktioners Arbetsområden. Reaktionshastighet och kemisk jämvikt. Hur reaktioners hastighet styrs och jämviken i Huvudsakligen kommer kursen att examineras genom skriftliga prov, men även muntliga Inför prov på kap 2-4.

Lärverktyg – Kemisk jämvikt - YouTube

Namn. 1. 2. Rita kurvan för en exoterm reaktion (E+F → G+H). Glöm inte att beteckna aktivationsenergin. Kaila, Meriläinen et al.: Kemi 5 Reaktioner och jämvikt. 1.

Kemiska beräk-ningar kap 2 Studiearbete 1 2 Kemisk reaktions-hastighet Kemisk jämvikt Exempel på ke-miska jämvikter • Svaga sy-ror/svaga baser • Löslighetsjäm-vikter kap 3-5 Hemlaboration 1A, 1B och 1C Studiearbete 2 3 Organisk kemi kap 8-9 Hemlaboration 2 Studiearbete 3 4 Biokemi kap 11-14 kap 15 (s. 298-301) Hemlaboration 3A och 3B Kemiska Ord och Begrepp - 1.