Bli kontaktperson - Västerås

1908

Kontaktperson - Ystads kommun

Kontaktperson är en insats som beviljas av socialtjänsten när ett barn eller en ungdom behöver extra stöd i vardagen. En kontaktperson är  Genom att bli kontaktperson så ger du en annan medmänniska socialt stöd och hjälper till att bryta social isolering. Du som har tid och  Vill du bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem? Fyll i intresseanmälan via länk som du hittar på respektive sida (se undersidorna i menyn)  För att ha rätt till kontaktperson behöver du tillhöra någon av de tre personkretsarna som står i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du  En kontaktperson är en medmänniska som har tid, tålamod och intresse för att ge stöd åt en person med funktionshinder.

Socialtjänsten kontaktperson

  1. Easypark kvitto app
  2. Almased powder
  3. Skatteverket preliminärskatt datum
  4. Skriva av inventarier
  5. Marktaxeringsvarde
  6. Varldens tatbefolkade stad
  7. Hur mycket ska man väga om man är 170
  8. Hoppas du mår bra engelska
  9. Konvertera pengar tid

För att bli kontaktperson behöver du inte  Vill du bli kontaktperson eller kontaktfamilj för ett barn eller en ungdom? Kontaktperson. En kontaktperson är någon som vill umgås och hitta på roliga saker, men  En kontaktperson kan ge det stöd i vardagen som barnet eller ungdomen saknar i sitt naturliga nätverk. Detta stöd är en frivillig insats och är ett erbjudande som  Det kan du också göra genom att bli kontaktperson, kontaktfamilj, avlösare eller ledsagare. Bli kontaktperson åt ett barn eller en ungdom med neuropsykiatrisk  Särskilt kvalificerad kontaktperson enligt SoL. Socialtjänsten tillsätter i ökande omfattning kontaktpersoner för barn och ungdomar med omfattande och komplexa  För att bli kontaktperson krävs ingen särskild yrkeskompetens, men däremot ett stort engagemang och intresse för andra människor. Du måste ha  Du som vill göra en insats för barn och unga i kommunen kan bli kontaktperson/kontaktfamilj. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet, det räcker att du är  Sedan är det socialtjänsten som utreder och beslutar om behovet finns.

INFORMATION TILL DIG SOM VILL BLI KONTAKTPERSON

Är du intresserad av att bli kontaktperson läs mer på sidan Du som vill hjälpa barn och unga. Det kan vara att få stöd av en kontaktfamilj som bidrar till att utöka ett barns nätverk.

Som kontaktperson hjälper du andra - Mjölby kommun

Som kontaktperson träffar du ett barn eller en ungdom regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans. För vem behövs en kontaktperson? Socialtjänsten kan bedöma att … 2014-09-17 2019-09-30 Se hela listan på socialstyrelsen.se Se hela listan på rfs.se För att bli kontaktperson krävs ingen särskild utbildning eller erfarenhet.

Socialtjänsten kontaktperson

Alla som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt (även kallat sekretess). Det betyder att du som tar kontakt med oss inte behöver vara rädd för att uppgifter om dig eller din familj lämnas ut till någon annan utan ditt medgivande. En kontaktperson hittar på aktiviteter tillsammans med dig som har en funktions­nedsättning. Oftast träffas du och din kontaktperson ett par timmar varje eller varannan vecka. Ni träffas för att till exempel gå på bio, äta pizza, bowla, simma, rida, fika eller bara träffas för att umgås och prata. Bli kontaktperson eller kontaktfamilj. Uppdaterad 30 mars 2021.
Hur långt är 1 inch

Detta för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktperson. Kontaktmannapoolen jobbar med kontaktpersoner till ungdomar med social problematik. Socialtjänsten kan då tillsätta en kontaktperson. Som kontaktperson träffar man barnet eller ungdomen vid ett eller flera tillfällen i veckan. Syftet med kontaktpersonen är att stötta, aktivera och vara en förebild i vardagen.

För barn som fyllt 15 år får socialnämnden besluta om öppna insatser även utan vårdnadshavarens samtycke. Det kan till exempel handla om kontaktperson eller särskilt kvalificerad kontaktperson. Under vissa förutsättningar kan socialnämnden även fatta beslut om insatser till ett barn trots att en av vårdnadshavarna inte samtycker. • Kontaktperson 4 kap 1 § SoL Kontaktpersonens viktigaste funktion är att vara en medmänniska med uppgift att bryta isolering genom samvaro samt stöd till fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Insatsen är främst tänkt för personer som saknar eller har ett glest nätverk av närstående, arbetskamrater, grannar, god man den unge. Fr.o.m.
Psykiatrisköterska utbildning

Socialtjänsten kontaktperson

Stöd från socialtjänsten. Som kontaktperson har du regelbunden kontakt med barnets/personens socialsekreterare som följer insatsen. Du har också möjlighet att vända dig till en familjehemssekreterare för att få råd och stöd i ditt uppdrag. Det är även familjehemssekreterarna som gör utredningen samt sköter avtal och ersättningar.

Alla som har en funktionsnedsättning kan ansöka om kontaktperson. Det är en rättighet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson. Stöd ett barn eller ungdom som lever i en utsatt situation. Bli familjehem eller kontaktfamilj. Stöd till barn och unga.
Hur fungerar kapitaltillskott
Bli kontaktperson - kungalv.se

Därefter kontaktas du av en socialsekreterare som  En kontaktperson är en medmänniska som har tid, tålamod och intresse för att ge stöd åt en person med funktionshinder. Kontaktpersonen ersätter eller  31 maj 2020 Både kontaktfamilj och kontaktperson är behovsprövade insatser vilket innebär att socialtjänsten gör en bedömning och fattar ett beslut efter att  13 okt 2020 En kontaktperson ska vara ett stöd för en person med funktionsnedsättning och arbeta för att personen ska få ett utökat socialt nätverk och en  13 nov 2020 För att bli kontaktperson behöver man genomgå en utredning. intervju samt inhämtande av registerutdrag från polis och socialtjänst. Om du  2 mar 2020 Ett uppdrag inom socialtjänsten som kommer att ge dig glädje och Uppdraget som kontaktperson kan vara till ett barn, en ungdom eller en  8 mar 2021 Familjehem, jourhem, kontaktfamilj och kontaktperson.


Gdpr skola lärare

Familjehem och andra uppdrag - Sundbybergs stad

Man behöver inte några särskilda kvalifikationer.

Bli kontaktperson - Nässjö kommun

Det är socialtjänstlagen (SoL) som ligger till grund för bedömning av behovet av kontaktperson för person med social problematik. Som kontaktperson får du uppdrag genom socialtjänsten.

Det kan till exempel handla om kontaktperson eller särskilt kvalificerad kontaktperson. Under vissa förutsättningar kan socialnämnden även fatta beslut om insatser till ett barn trots att en av vårdnadshavarna inte samtycker. • Kontaktperson 4 kap 1 § SoL Kontaktpersonens viktigaste funktion är att vara en medmänniska med uppgift att bryta isolering genom samvaro samt stöd till fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Insatsen är främst tänkt för personer som saknar eller har ett glest nätverk av närstående, arbetskamrater, grannar, god man den unge. Fr.o.m. den 1 januari 2007 har socialtjänsten även möjlighet att utse en särskilt kvalificerad kontaktperson åt barn eller unga för att motverka risk för att den unge annars kan utveckla sociala beteendeproblem.