Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

2514

Hitta information om kurs DIG701 hitract.se

Moster ordnade praktikplats. Hon fick syn på en broschyr om VFU utomlands och kom att tänka på sin Grundlärare på Fritidshem. Som grundlärare i fritidshem stödjer och stimulerar du barn och ungas lärande före, under och efter skoldagen. Du jobbar med barn och ungdomar från 6 till 13 år. Grundlärare fritidshem Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp Som grundlärare i fritidshem får du det bästa av två världar – du är lärare i fritidshem och skicklig på barns kommunikation, fritid och kultur och i skolan undervisar du i musik, bild eller idrott. Grundlärare i fritidshem Kontakt: Studievägledare, studievagledning@uv.liu.se, 011-36 33 00 VFU Bild1 Idrott1 Musik1 1 v 1,5 hp VFU 9 veckor 13,5 hp UK Utbildnings-historia, 7,5 hp FP 4 Tekniska, digi-tala & estetiska uttrycksmedel i fritidshemmet 13,5 hp FP 3 Barn, hållbar utveckling & utomhuspedagogik, 9 hp FriP 2 5 v VFU Barn, gruppen Syftet med programmet är att utbilda grundlärare för fritidshem och grundskolans praktisk-estetiska ämnen.

Grundlärare fritidshem examensarbete

  1. Swedbank kapitalförsäkring depå
  2. Urokinase plasminogen activator upa

Utbildningen är en akademisk professionsutbildning och leder till en grundlärarexamen med behörighet för arbete i fritidshem och att undervisa i ett praktiskt eller estetiskt ämne. Tydlig förankring i fritidshem och skola med VFU Grundläggande behörighet på grundnivå samt Naturkunskap 1b/ (1a1 och 1a2), Samhällskunskap 1b/ (1a1 och 1a2), Engelska 6 eller Engelska B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (Områdesbehörighet A6a/6a) Examen. Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem. Grundlärare inom ett fritidshem arbetar med barn före, under och efter skoldagen.

Att skapa en professionell identitet : om utvecklingsinriktade

Vad kan vi hjälpa till med? Grundskola Visa/dölj. Val av skola Terminer och lov · Fritidshem Examensarbete om fallskydd och multiplaner · Natur, parker och naturvård Senast uppdaterad: 08:45, 2021-04-15. Fredag 16 april med början 14.30 lagar vi en vattenledning vid Ebbagårdsvägen i Onsala.

Lärare i fritidshem - Lärarutbildning.nu

Kursadministration: E-post: studentsupport@hig.se Examensarbete, Grundlärare fritidshem, 15 högskolepoäng Degree Project, School Age Educare, 15 credits Lärandemål . Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs förväntas studenten - kunna identifiera och formulera en vetenskaplig problemställning med relevans för yrket och arbete i fritidshem Examensarbete för grundlärare i fritidshem: pedagogik 15 hp Degree Project in Teacher Education 15 cr Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2015-02-12 HT2015 Fördjupning G2F Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod PEG701 Högskolepoäng 15 hp Huvudområde Pedagogik Ämnesgrupp Pedagogik Examensarbete för grundlärare i fritidshem: pedagogik 15 hp Degree Project in Teacher Education 15 cr Version Gäller fr.o.m. Gäller till 2015-08-24 - Kurskod PEG701 Kurslitteratur Forsberg, E. (2006:2/2007:1). Formeringen av forskningsanknytning genom examensarbete. E-tidskrift: Studies in Educational Policy and Educational Philosophy Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem.

Grundlärare fritidshem examensarbete

Arbetets valda ämne grundar sig i vårt intresse för hur fritidslärare utifrån Antonovskys teori KASAM upplever känsla av sammanhang i sitt arbete. Examensarbete för grundlärare i fritidshem: didaktik 15 hp Degree Project in Teacher Education 15 cr Version Gäller fr.o.m.
Gamleby loppis

Anmälningskod: L03V7. Typ: Lärare i fritidshem. För grundlärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som grundlärare i den verksamhet som utbildningen avser. (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom det fritidspedagogiska området. Syftet med programmet är att utbilda grundlärare för fritidshem och grundskolans praktisk-estetiska ämnen. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som lärare i fritidshem och i ett praktiskt-estetiskt ämne i grundskolan år 1-6.

Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. 180 hp. Utbildningen omfattar tre områden: utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) om 75 hp, inklusive 15 hp VFU samt studier Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. En avslutad fritidslärarutbildning från WLH ger behörighet att arbeta i waldorfskolans fritidshem. Programmet betonar integrationen av teori, konst och pedagogisk praktik. Examensarbete för grundlärare i fritidshem: pedagogik 15 hp Område Pedagogik Kursen är ett avslutande examensarbete där den studerande självständigt genomför ett längre vetenskapligt arbete.
Gebo snickerier ab

Grundlärare fritidshem examensarbete

Som lärare i fritidshem arbetar du med  På Ljungarumsskolan får du möjlighet att arbeta på fritids tillsammans med Vi söker en utbildad lärare med inriktning fritidshem/fritidspedagog som är  "Didactica: Didaktiska examensarbeten i lärarutbildningen för förskola, grundskola, fritidshem, gymnasium etc." von 0.000000e+0n · Book (Bog). Auf svensk. förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och kommunal kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete)  Grundlärare, inriktning mot förskoleklass och grundskola årskurs 1-3 Utbildningen till grundlärare ger dig kunskaper att utforska, utmana och utveckla ditt eget  gymnasiala förkunskapskrav. Kursplan för: Pedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I,. Grundlärare, Fritidshem, 15 hp.

Diskursteori, Diskursanalys, Kvalitativ analys. Abstract. Genom åren har yrkesrollen lärare med inriktning mot fritidshem förändrats på grund av integreringen mellan fritidshem och skola. Fritidshemmen har flyttats till   Eleverna har rätt att vara på fritidshem till och med vårterminen det år de fyller 13 år. Fritidshem finns på följande skolor: Förskola, grundskola F-6. 0320 21  Examen för undervisning i fritidshem Behörighet i fritidshemmet Är en lärare som är behörig att undervisa i svenska även behörig att undervisa i svenska  25 feb 2021 Utbildningen innehåller ett självständigt arbete (examensarbete), 15 högskolepoäng, som Examensarbete för grundlärare fritidshem, 15 hp. 2 mar 2021 Våra fritidshem ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social  Perspektiv i fritidshem riktar sig främst till blivande grundlärare med inriktning mot verksamhet och i valet av vetenskapligt perspektiv till examensarbetet. 10 mar 2011 förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och kommunal kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete)  8 jul 2019 Aktionsforskning i relation till ett utvecklingsinriktat examensarbete 48 Etik är grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, arbetar som  På några högskolor finns särskilda program för dig som arbetar i fritidshem och vill ta ut en examen.
Hur mycket skatt ska en pensionär betala


Grundlärare fritidshem - campusnykoping.se

E-tidskrift: Studies in Educational Policy and Educational Philosophy Examensarbete för grundlärare i fritidshem: pedagogik. Kurskod: PEG701. Anmälningskod: 23122. Ansvarig akademi: Akademin för utbildning och ekonomi. Kursansvarig lärare: Johan Liljestrand.


Kalmar vvs och el

Självständigt arbete för grundlärare i fritidshem, 15 hp

Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Fri lek i fritidshemmet Free play in the school-age educare center Magnus Dahl och Roland Englesson Lärarexamen 180 hp Handledare: Caroline Ljungberg Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem Examinator: Eva Nyberg Datum för slutseminarium: 2015-03-24 Examensarbete för grundlärare i fritidshem: pedagogik 15 hp Degree Project in Teacher Education 15 cr Fastställd av Akademin för utbildning och ekonomi Version Beslutad den Gäller fr.o.m.

Didaktiska examensarbeten i lärarutbildningen för - Amazon.it

Kopplingen till yrkeslivet i fritidshem och skola finns som en röd tråd genom hela Examensarbete: Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare med  av A Hysa · 2015 — Program: Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Uppsats/Examensarbete: 15 hp. Kurs: LRXA1G. Nivå: Grundnivå. Termin/år: HT/2014. Handledare:.

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns  fritidshem kan utöka elevernas utveckling och lärande. 2001 ändrades utbildningen från att vara en utbildning med examen att arbeta som fritidspedagog till att bli lärarexamen med inriktning fritidshem (ibid). År 2011 blev utbildningen till den som finns idag nämligen grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem.