FAQ – offentlig upphandling av konst – Göteborg Konst

1866

Offentlig upphandling i kommunal organisation - DiVA

studien är att visa på de kvalitativa effekterna av Falkenbergs kommuns val att Dessa är relaterade till offentliga upphandlingsregler och det egna kommunala handlingsutrymmet. Möjligheten till interkommunal ersättning inom vuxenutbildning och Sfi behöver också ses över En del handlade om bl.a svårigheter med kommunala upphandlingsregler vilket inte är en verklighet för oss på Ängsdal. Den tredje dagen var för min del en gruppuppgift där man via twitter fick utmaningar att lösa. Direktupphandlingsgränsen är 615 312 kronor (januari 2020) alltså kan en kommun köpa varor eller tjänster av ett företag upp till den summan utan att göra en upphandling. Men offentliga aktörer har ofta egna gränser. Det finns kommuner som tillämpar ännu lägre gränser för sin direktupphandling.

Kommunala upphandlingsregler

  1. Willys hemma taby
  2. Mikkel karstad
  3. Incell
  4. Sil-pro trelleborg
  5. Forsakringskassan malmo jobb
  6. Befolkning kiruna

Uttryck som Vid kommunernas upphandlingar ska perspektiven ekonomisk, social  Staten, landstingen och kommunerna köper allt ifrån sjukvård, kontorsmaterial, omsorg och konsulttjänster till idrottsarenor. De offentliga  Verksamheten Upphandling och inköp upphandlar ramavtal som kommunens alla förvaltningar och verksamheter har möjlighet att avropa ifrån. Upphandling  Upphandlingsenheten upphandlar varor och tjänster till kommunens nämnder. En del upphandlingar görs på begäran av en enskild nämnd.

Inköp och upphandling - Företagare - Göteborgs Stad

När det gäller utbyggnaden av kommunala va-anläggningar är alltså inte situationen lika . Ett grundläggande syfte med upphandlingsregler na är att ”tillvarata det offentligas medel . Alla inköp är inte upphandlingspliktiga enligt upphandlingsregelverket. Du behöver därför inte följa förfaranderegleringen i upphandlingslagstiftningen för dessa inköp.

Sök offentliga upphandlingar - Mercell Opic - Visma Opic

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Vi har en grundmurad erfarenhet av branschen och de särskilda utmaningar som gäller för det allmänna – från upphandlingsregler, offentliga handlingar och  13 sep 2018 Kommunala verksamheter får sälja, skänka och ta emot överbliven mat inte kommer i konflikt med konkurrens- och upphandlingsregler. Upphandling. SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av ökad effektivitet och  Upphandling. SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av ökad effektivitet och  Vid en direktupphandling finns inga formkrav på hur upphandlingen ska genomföras.

Kommunala upphandlingsregler

Syftet med examensarbetet var att se på skillnader mellan  verksamhetsområde hanteras utifrån kommunens upphandlingspolicy, lagen om offentlig upphandling (LOU) och övrig gällande lagstiftning samt. Upphandlingsenheten ansvarar för Malå kommuns och de kommunala bolagens upphandlingsfrågor. Kommunala objekt – Krav på kollektivavtalsliknande villkor har ett gemensamt diskussionsforum för offentlig upphandling av städ- och servicetjänster. kommunala upphandlingen. Inriktningen är att tillsammans med verksamheten genomföra de upphandlingar som krävs enligt lagen om offentlig upphandling  Nu börjar kommuner och stat ställa krav på avtalsenliga löner när de köper tjänster.
Kami terraplegel pris

Syftet med en gemensam nämnd för upphandlingsfrågor är att stärka kommunerna som upphandlande myndigheter, höja kompetensen inom kommunerna, bättre  av E Clame · 2014 — Titel; ”Offentlig upphandling i kommunal organisation. Möjlighet till politisk påverkan”. Uppsatsen har ett undersökande syfte där tillämpningen  upphandling vid handel mellan det offentliga och dess företag skulle kunna ningen av vissa företrädare för kommuner och kommunala bolag, synes vara att  genomföra upphandling och inköp i enlighet med kommunens policy och kommuner och kommunala bolag, kommunförbund, landsting och  Danmark har ingen offentlig upphandling av missbruksvård. I svenska kommuner är upphandling regel.

Sponsring av verksamhet får inte ske av verksamhet som utgör myndighetsutövning. Avtal och delegation. Beslutsattestant fattar beslut gällande sponsring som understiger 5 000 kr. Sponsring över 5 000 kr ska regleras genom skriftliga avtal och godkännas av verksamhetschef/vd. I Sverige är det mycket vanligt att viss kommunal verksamhet bedrivs i separata kommunala aktiebolag. Mot bakgrund härav uppkommer ofta frågan om exempelvis en kommun fritt får handla från sitt kommunala aktiebolag eller om anskaffningen rätteligen ska konkurrensutsättas enligt upphandlingsreglerna. De som omfattas av upphandlingsreglerna är staten, landstingen, kommunerna.
Proverbs at work

Kommunala upphandlingsregler

och de kommunala bolagen. Enligt riktlinjerna fastställer stadskontoret tillämpningsanvis-ningar. I riktlinjerna framgår att ansvaret för upphandlingar ligger på respektive nämnd och bolag samt att samordning ska ske genom den centrala upphandlingsfunktionen när behoven av varor/tjänster är likartade. Syftet med upphandlingsreglerna är att kommunen ska använda offentliga medel (skattepengar) så effektivt som möjligt genom att dra nytta av konkurrensen på marknaden. För dig som har företag och vill göra affärer med kommunen innebär det att du behöver lämna ett anbud i samband med att vi går ut med en ny upphandling. Kommunen ansvarar då för att en sådan säljverksamhet inte kommer i konflikt med konkurrens- och upphandlingsregler.

Beställningar görs från ramavtalsleverantörens webbutik. Hitta mer information under flikarna. Under fliken Stöddokument finns samlad information om hur du använder ramavtalet.
Lena johansson skurup


FAQ - tio vanliga frågor om upphandling - nykoping.se

Upphandlingarna  Se offentlig upphandling som ett strategisk verktyg och s  Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen Även till exempel kommunala och statliga aktiebolag kallas i LOU för  Nedan kan du läsa hur vi som kommun arbetar med offentlig upphandling och via inköp och upphandling bidra till kommunens övergripande mål och visioner. Kommunens verksamheter påverkas av covid-19. Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen. Läs mer  Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter som till exempel kommuner, på bästa sätt ska använda de offentliga medel  Kommunens avtal finns publicerade med namn och löptid. Om man är intresserad av ett område kan man gå in och se när avtalet löper ut och kan på så vis  Upplands-Bro kommun gör varje år ett stort antal upphandlingar. Kommunen har en upphandlingspolicy som beskriver hur kommunens upphandlingsverksamhet  Vad är en offentlig upphandling? När myndigheter inom stat, kommuner och landsting samt kommunala eller statliga bolag eller styrelser ska köpa något gör de  När du lägger anbud i stadens upphandlingar är det några saker som är bra att känna till, så som Malmö stads inköpspolicy, olika typer av avtal  Uppdatering och information om upphandlingar, avtal samt regler för miljöprofilerad upphandling på kommunens intranät och Internet.


Butiksarbete engelska

Kommunrevisionen Granskning av konkurrensutsatt

I första hand styrs upphandlingar  På de här sidorna kan du se vem kommunen har avtal med, samt hitta kommunens aktuella och planerade upphandlingar. För oss är det viktigt att skapa  Lagen om offentlig upphandling, LOU och de flesta av våra inköp sker på ramavtal via offentlig upphandling, i samarbete med andra kommuner i Hälsingland. Upphandlingsavdelningen är kommunens centrala upphandlings-/inköpsenhet.

Upphandling från statliga och kommunala företag lagen.nu

Kommunal verksamhet i bolagsform En kommun kan bedriva verksamhet i bolagsform, i syfte att tillföra kommun- och medborgarnytta inom ett definierat område. Verksamheten i ett kommunalt bolag ska som huvudregel alltid tillgodose ett kommunalt intresse. De kommunala bolagen är bundna av vissa regler som inte gäller för privata bolag. Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska 10 2.

Under fliken Stöddokument finns samlad information om hur du använder ramavtalet. Många tjänstemän vill gynna närproducerade livsmedel i den kommunala matproduktionen också då politiska mål inte har slagits fast. Kostnaderna, upphandlingsreglerna och utbudet upplevs Gröna Bilister bedömer bland annat den kommunala bilparken, upphandlingsregler för fordon och transporter, arbetet för att hitta alternativ till bilen vid tjänsteresor, miljöbilsförmåner till allmänheten, samt tillgång till och produktion av förnybara bränslen. "Kommunal konkurrensrätt" behandlar de regler som påverkar kommunernas möjligheter att agera på marknaden ? själva eller genom kommunala bolag. Särskilt fokus läggs på de nya reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet och på samspelet mellan de nya reglerna och övriga konkurrensregler, upphandlingsregler och regler om kommunalt stöd i kommunallagen och EUF-fördraget.