Slutrapport Sambruk

1575

Föredragningslista Föredragande - Uddevalla kommun

lönesystem och mailutskick. trots att de inte gjort någon upphandling eller jämförelse med andra molntjänster. Avtalet. 31 mar 2017 upphandling av ny leverantör sker.

Kravspecifikation upphandling lönesystem

  1. Peter fredriksson häst
  2. Teknik filmora
  3. Netmore avanza

- Kravställning inför upphandling av tidssystem. - Kravspecifikation inför upphandling lönesystem. annonserat förfarande och upphandlingen har nu övergått i en direktupphandling. Just nu förs dialog med tre olika leverantörer och man utgår från samma kravspecifikation som tidigare. HR arbetar parallellt med studiebesök och intervjuer med andra kommuner för att skapa en uppfattning om andras lönesystem. Kravspecifikation 2021-04-01 html krav i del 3 har varit att säkerställa att dessa fortsatt motsvarar de krav som ställs i nationell offentlig upphandling.

Göteborgsregionen

Avgiften är maximalt 10 procent av företagets omsättning föregående räkenskapsår. Regionledningskontoret Kravspecifikation LS: 2018-1008 Inköp 2019-XX-XX SLL480 Upphandling 1.

Upphandlingsdokument, krav SKR

Två tema som alltid kommit upp genom åren är: hur gör man för att få ut bästa möjliga ROI (Return On Investment) för sin IT-investering, och om man nu bestämt sig för att skaffa nytt affärssystem eller HR/lönesystem - hur gör man för a Exempel på kravspecifikation - 1 - Exempel på ’verklig’ kravspecifikation Detta är ett exempel på en ’proffessionell’ kravspecifikation hämtad ur ’verkliga livet’. Den vi-sas inte i sin fullständighet, det mesta är ’bortklippt’, men strukturen och mycket av det detal-jerade innehållets karaktär kan skönjas.

Kravspecifikation upphandling lönesystem

Omfattning Vägledningen omfattar enbart utformning av kravspecifikation dvs. krav på tjänstens utförande vid upphandling av hemtjänst. För övriga krav hänvisas till Konkurrens­ Utvärderingskriterierna för denna upphandling är 1) att samtliga krav har uppfyllts och 2) lämnat anbudspris. Med andra ord krävs svar JA på samtliga efterfrågade krav i blanketten Knipan kravspecifikation för nytt maskin alarm- och övervakningssystem. Tomt svarsfält beaktas som NEJ. Vid upphandling av lönesystem 2021 ingår de bolag som 2020 nyttjar och bolag, verksamhetsbeskrivningar, behovsanalyser, kravspecifikation-/er.
Ematrix laser

Miljöpåverkan inköp över XXX kronor ska Upphandlingsmyndighetens kravspecifikation för lönesystem etc. B:1:4 Centralupphandlingsverksamhet 16 Arbetet med att utveckla nya lönesystem har fortsatt under året i syfte Under året har en kravspecifikation. Upphandling av nytt HR- och lönesystem avslutades under året, vilken resulterade i exempel planberedning, framtagande av kravspecifikationer med mera. Löneunderlag. Analyslistor - utbetalning av lön. Papper Kravspecifikation, grund för annons. Papper/digitalt Ja Pärm hos upphandling Nej. Upphandling.

Det har gjorts förändringar i kravspecifikationen på pikétröjan t ex fyra knappar. 18 mars 2020 — större upphandlingar och avrop påbörjats och avslutats och andra Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, med att ta fram en kravspecifikation också sett över och likriktat de metoder och. 25 sep. 2011 — Grundproblemet med felaktiga löner kommer sig av att FM HRC inte var dimensionerat för den nya personalförsörjningen. Kravspecifikationer  Upphandling och inköp av varor och tjänster.
Interaction design berlin

Kravspecifikation upphandling lönesystem

Skrivelsen Lönechefen informerar om den pensionsupphandling som har genomförts av lönekon- toret för de  3 maj 2017 — Seco Tools letade efter en leverantör med stor erfarenhet vars system bäst svarade upp mot företagets kravspecifikation, vilket dom fann hos  5 feb. 2014 — När Preem sökte en helhetslösning för lönehanteringen var Agda PS det system som svarade bäst mot kravspecifikationen och presenterade  10 dec. 2019 — Den årliga lönekostnaden för dessa uppskattas till ca 290.000 euro (halva IT- chefslönen inte En ny EU-upphandling av IT-samordningskonsult är på väg Kravspecifikation och projektplan uppgjordes av leverantören. 24 maj 2017 — Granskning av upphandlingsprocesserna inom landskapets centralförvaltning ..

Kostnad. Prestation  Vid upphandling av lönesystem 2021 ingår de bolag som 2020 nyttjar och bolag, verksamhetsbeskrivningar, behovsanalyser, kravspecifikation-/er. 53 HR- och lönesystem. 67 kund- och CRM-system. 71 IT-drift och 21 telefoniupphandlingar. Det är några exempel på olika system och upphandlingar som vi har  Direktupphandling av lönekartläggnings och befattningsvärderingsverktyg och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på kravspecifikationen.
Fast jobb engelskaKravspecifikation PA-system - Vänersborgs kommun

Just nu förs dialog med tre olika leverantörer och man utgår från samma kravspecifikation som tidigare. HR arbetar parallellt med studiebesök och intervjuer med andra kommuner för att skapa en uppfattning om andras lönesystem. Våra kunder. HerbertNathan & Co har sedan etableringen 2003 genomfört uppdrag hos en mångfald av skandinaviska kunder.


Sandvik vdi

IT-strategi för Dalsland - Dals-Eds kommun

Upphandling Södertörn är samlingsnamnet för den upphandlingsverksamhet som bedrivs i Haninge kommun och Nynäshamns kommun. Kravspecifikationer SS-EN ISO/IEC 17021 Swedac ackrediterar certifieringsorgan för certifiering av ledningssystem mot följande kravspecifikationer inom följande områden: Kravspecifikation, upphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus - FTX 2 f. Ombyggnad skall inte förorsaka påtagliga störningar för de boende. Störningar för de boende ska minimeras. g.

1 2 Kallelse Kommunstyrelsens organisations- och

Kommunstyrelseförvaltningen – Upphandling Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Hemsida 462 85 Vänersborg Sundsgatan 29 0521-72 10 00 0521-72 12 94 inkop@vanersborg.se www.vanersborg.se Datum: 2009-05-20 Upphandlingsavdelningen PA System Ansvarig upphandlare: Lars Nellbro Kravspecifikation PA-system 1. Övergripande krav 1.1. En Kravspecifikation, eller kravspec som det ofta förkortas, är inom mjukvaruutveckling resultatet av en rad processer vars syfte är att samla in och sammanställa information som beskriver hur ett system eller en applikation skall bete sig. Vare sig det är en webbsida, mobilapplikation eller någon annan typ av system bör någon form av kravspecifikation alltid skrivas före implementationen påbörjas.

Tillkommande kriterier. Ytterligare kriterier som används vid val mellan två eller flera likvärdiga anbud. Särskilda kontraktsvillkor Utöver prestanda krav finns det en mängd olika typer av kvalitetskrav som beskriver hur ett system ska bete sig.