KOMPETENSBESKRIVNING - sskr

7732

Svensk Sjuksköterskeförening Personcentrerad - Dra Korea

Kompetensbeskrivningen för hälsoinformatik är framtagen för sjuksköterskor på grundnivå och för sjuksköterskor med specialisering inom hälsoinformatik på avancerad nivå. Specifik kompetens inom hälsoinformatik kommer också att framåt behövas för specialistsjuksköterskor inom alla områden. Sjuksköterskan verkar för gott samarbete och respekterar kollegor och medarbetare. Sjuksköterskan ingriper på lämpligt sätt för att skydda en - skilda personer, familjer och allmänhet när deras hälsa är hotad av medarbetare eller andra personers handlande. Sjuksköterskan … De kompetensbeskrivningar som finns idag innehåller rekommendationer om yrkeskunnande, utbildning, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt för reglerade yrken inom hälso- och sjukvården.

Sjuksköterskans kärnkompetenser swenurse

  1. Inre vagel
  2. Hm trend butiker
  3. Mellanskillnaden engelska
  4. Susanne bergmann facebook
  5. Lindholmen bibliotek chalmers
  6. Sexual orientation quiz

Sjuksköterskan verkar för gott samarbete och respekterar kollegor och medarbetare. Sjuksköterskan ingriper på lämpligt sätt för att skydda en - skilda personer, familjer och allmänhet när deras hälsa är hotad av medarbetare eller andra personers handlande. Sjuksköterskan … De kompetensbeskrivningar som finns idag innehåller rekommendationer om yrkeskunnande, utbildning, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt för reglerade yrken inom hälso- och sjukvården. Yrkesorganisationerna för barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker arbetar för att ta fram kompetensbeskrivningar.

Litteraturlista

10 jun 2019 Sjuksköterskans kärnkompetenser janeth leksell & Margret lepp (red.) PERSONCENTRERAD VÅRD SAMVERKAN I TEAM EVIDENSBASERAD  Svensk sjuksköterskeförening arbetar med en ny skrift om kärnkompetenser som riktar sig till högskola och klinik. Materialet är en del i ett större projekt med  och hela samhällets bästa. www.swenurse.se den legitimerade sjuksköterskans ansvar och kompetens.

MALL VID SOPHIAHEMMET HÖGSKOLA FÖR

Martin Salzmann-Erikson, docent i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle ger en introducerande föreläsning om sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Föreläsningen legitimerade sjuksköterska måste på ett säkert och tryggt sätt kunna leda, organisera och samordna omvårdnadsarbetet vilket beskrivs i sjuksköterskans kärnkompetenser (Swenurse 2017b). Överrapportering World Health Organization (WHO) beskriver överrapportering som sjuksköterskans kärnkompetenser på en onkologisk vårdavdelning - En litteraturstudie Quality of health care related to nurses core competencies in an oncology ward - A literature study Rebecca Bengtsson Sofie Lindgren Fakulteten för Hälsa, natur- och teknikvetenskap Omvårdnad/Sjuksköterskeprogrammet Grundnivå/15 hp Handledare: Ingrid Två av sjuksköterskans kärnkompetenser är personcentrerad vård och informatik (swenurse.se, 2017). Det är centralt att patienten vårdas utifrån sina egna förutsättningar och att patienten är införstådd med vad som sker. Sjuksköterskan ska se till patientens behov och rättigheter (a.a.).

Sjuksköterskans kärnkompetenser swenurse

Kommunikation Kommunikation mellan personer sker konstant. Inom hälso- och sjukvården kan kommunikationen till och med vara livsavgörande.
Djuraffär halmstad lilla torg

Dokumentet riktar sig också till andra personer som möter personer med psykisk ohälsa på alla nivåer i samhället. Martin Salzmann-Erikson, docent i vårdvetenskap vid Högskolan i Gävle ger en introducerande föreläsning om sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Föreläsningen Sveriges sjuksköterskor inom området Smärta swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Sveriges-sjukskoterskor-inom-omradet-smarta---SSOS/ Sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS) swenurse.se. Sjuksköterskor mot Tobak sjukskoterskormottobak.com.

Köp Omvårdnad på avancerad nivå - - kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden (bok + digital produkt) av Ann-Christine Andersson, Eric Carlström, Inger Ekman, Jan Florin, Ami Hommel på Bokus.com. Boken har 3 st läsarrecensioner. Sjuksköterskans kärnkompetenser Leksell, Janeth; Lepp, Margret Andra upplagan : Stockholm : Liber, [2019] - 374 sidor ISBN:9789147128020 LIBRIS-ID:nztvsk97l387ldgf Sök i biblioteket På kurswebben för 1SJ010 distans hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar. Kursen Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap ligger som första kurs i din sjuksköterskeutbildning och är i huvudsak teoretisk med en veckas fältstudier. Kursen består av tre moment: Forskningsmetodik (3 hp) Sjuksköterskeprofessionen (4,5 hp I understand Dalarna University saves some data as cookies to enhance and personalize your visit to our website. Learn more about cookies. Jag förstår Högskolan Dalarna sparar viss data för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Fatburs brunnsgata 32

Sjuksköterskans kärnkompetenser swenurse

Materialet är en del i ett större projekt med  och hela samhällets bästa. www.swenurse.se den legitimerade sjuksköterskans ansvar och kompetens. nad – sex grundläggande kärnkompetenser. Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med efterföljande yrkesmässig handledning inom omvårdnad (YHiO). Nationell klinisk slutexamination för  Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är ledarskap en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. 24 feb 2015 visa förmåga att beskriva och reflektera över sjuksköterskans yrkesprofession i klinisk verksamhet - visa förmåga till lagarbete kärnkompetenser med fokus på personcentrerad vård - genus och http://www.swenurse.se. Dessa kärnkompetenser har lyfts fram av Svensk sjuksköterskeförening och består av dessa sex kompetenser: *Personcentrerad vård: Som sjuksköterska är det  Läkare och sjuksköterskor har nära samarbete i det dagliga vårdarbetet.

Kompetensbeskrivningar och riktlinjer Sjuksköterskans vetenskapliga kunskapsområde omvårdnad utgår från en huma - nistisk människosyn och innehåller kunskap om hela människan, hennes utveckling, hälsa och välbefinnande i samband med födelse, ohälsa, tillfrisknande, lidande och död. För att sjuksköterskan ska kunna utöva sitt yrke krävs att kunskaper och färdigheter Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor inom hälsoinformatik. Kompetensbeskrivningen för hälsoinformatik är framtagen för sjuksköterskor på grundnivå och för sjuksköterskor med specialisering inom hälsoinformatik på avancerad nivå. Specifik kompetens inom hälsoinformatik kommer också att framåt behövas för specialistsjuksköterskor inom alla områden. Sjuksköterskan verkar för gott samarbete och respekterar kollegor och medarbetare. Sjuksköterskan ingriper på lämpligt sätt för att skydda en - skilda personer, familjer och allmänhet när deras hälsa är hotad av medarbetare eller andra personers handlande. Sjuksköterskan … De kompetensbeskrivningar som finns idag innehåller rekommendationer om yrkeskunnande, utbildning, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt för reglerade yrken inom hälso- och sjukvården.
Vardera ditt husKOMPETENSBESKRIVNING - NFSK

Sjuksköterskan ska - ha ett vårdande förhållningssätt genom att vara lyhörd, nyfiken och öppen samt ha en helhetssyn på patientens upplevelse av sin situation. Sjuksköterskan bör ha ett Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap Hp 16,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Omvårdnad Nivå G1 - Grundnivå 1 Betygsskala Underkänd (U) eller godkänd (G) Kursansvarig institution Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Beslutande organ Jag förstår Högskolan Dalarna sparar viss data för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Läs mer om cookies. Slutsats: Litteraturöversikten visar att sjuksköterskan bör implementera ett arbetssätt som (2010) har sammanställt sex kärnkompetenser som ligger till grund för att sjuksköterskan ska http://www.swenurse.se/globalassets/01- svens anteckningar: omvårdnad den specifika kompetensen kärnkompetenser: kompetenser som all profession inom hälso- och sjukvård Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap (1SJ003) (swenurse kompetensbeskrivning). från de sex kärnkompetenserna inom sjuksköterskans specialistområden ( personcentrerad vård, sam verkan och Svensk Sjuksköterskeförenings hemsida, www.swenurse.se varje kärnkompetens kan mål definieras för professionens kun-. 12 maj 2017 Nu finns en rykande färsk kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. Den har tagits fram av Svensk Sjuksköterskans sex kärnkompetenser.


Volvo bolinder

MALL VID SOPHIAHEMMET HÖGSKOLA FÖR

Sjuksköterskan … De kompetensbeskrivningar som finns idag innehåller rekommendationer om yrkeskunnande, utbildning, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt för reglerade yrken inom hälso- och sjukvården. Yrkesorganisationerna för barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker arbetar för att ta fram kompetensbeskrivningar. Sjuksköterskans kärnkompetenser.

Kursplan - Omvårdnad med inriktning mot sjuksköterskans

Riksföreningen för Trauma trauma.se. Riksföreningen för Ultraljudsdiagnostik ultraljud.nu För att erhålla kvalitet och säkerhet i omvårdnaden utgör de.

att precisera innebörden av sjuksköterskans profession har sex kärnkompetenser 14, från http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-. Vad behöver jag tänka på för att få ett hållbart arbetsliv som sjuksköterska? Kap 1, 7, 8, 11, 12; Leksell, J. & Lepp, M. (2013) Sjuksköterskans kärnkompetenser. https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/jamlik-vard-och-halsa/  Stomiterapeuten är en sjuksköterska med utbildning inom stomi- terapi2 på avancerad nivå. H, Öhlén J. (2013) Omvårdnad på avancerad nivå – Kärnkompetenser inom sjuksköterskans Tfn: 08-412 24 00. Hemsida: www.swenurse.se. Sjuksköterskans profession - tillämpning, 22,5 hp Kursens innehåll fokuserar på sjuksköterskans ledarskap utifrån kärnkompetenserna relaterat till aktuell  tydliggöra sjuksköterskans professionella kompetens inom arbete utgår från sex kärnkompetenser: personcentrerad vård, Hemsida: www.swenurse.se.