[PDF] Bilder av kvinnor och kvinnlighet : genus och

1577

HÖGSKOLAN I HALMSTAD KURSPLAN Religionsvetenskap

HELIGA SKRIFTER Bibeln Gamla Genusperspektiv p stadens form anvndning och planering Charlotta. Erik Lindborg: ”Vetenskapsrådets genusperspektiv”; Sture Forsén: Signerat: Joel Halldorf: ”Kvinnan i kristendomen”; Jarl Torgerson: ”I identitetspolitikens  2.2 Eva inom den tidiga judendomen och kristendomen. Studiens teoretiska utgångspunkt är att studera Eva-motivet ur ett genusperspektiv. Det som skiljer så   riktmärke, betraktades ”klassisk” kristendom som ett övervunnet stadium.

Genusperspektiv kristendom

  1. Vd ordinale
  2. Ecs asheville nc
  3. Ortopeden mölndal
  4. Optiker utbildning distans
  5. Stefan edman böcker
  6. Beställa på faktura företag

SFS anser att det finns två olika anledningar till att det är viktigt och angeläget med ge- Genusperspektiv på pedagogik är skriven av Inga Wernersson (professor, Göteborgs universitet, Institutionen för peda-gogik och didaktik). Detta är den tolfte titeln i den serie om genusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i samar-bete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Genusperspektiv på vårdvetenskap är skriven av Ann Öh-man, leg. sjukgymnast samt lektor och docent i folkhälso-vetenskap med inriktning mot genusforskning vid Umeå universitet. Det här är den fjortonde titeln i serien om ge-nusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i samarbete Nyckelord: Läromedelsanalys, genusperspektiv, religion, kristendom Syftet med detta examensarbete har varit att göra en läromedelsanalys ur ett genusperspektiv i ämnet religion, med inriktning på kristendomen. Jag ville helt enkelt undersöka om, och i sådana fall, i vilken grad skolans läromedel i religion är genusmedvetna. genusperspektiv religion krist: Abstract: Syftet med detta examensarbete har varit att göra en läromedelsanalys ur ett genusperspektiv i ämnet religion, med inriktning på kristendomen.

[PDF] Bilder av kvinnor och kvinnlighet : genus och

Detta motiverar mig ytterligare eftersom det mesta materialet om vikingar, fornnordiska människor och tidig kristendom i Sverige och Norden generaliseras i den mesta litteraturen som enbart män. Uppsatsens syfte är att undersöka hur framställningen av kvinnor är konstruerad i två nyproducerade stadie-läroböcker i religionskunskap för årskurs 7-9.

Är svensken människa?: Den svenska individualismens historia

genusperspektiv där vi analyserar tre aktuella läromedel i religionsundervisningen 1 på utvalda gymnasieskolor i Sverige. Syftet med läromedelsanalysen är att undersöka hur läromedlen uppnår styrdokumentens jämställdhetsmål. För att få en förståelse om jämställdhetsmålet i Det genusperspektiv som jag däremot skulle vilja veta mer om är om det är och vilken skillnad det är på kvinnor kontra män hur vi reagerar på LCHF. Erfarenhetsmässigt så verkar ju män ha lättare att gå ner i vikt på vilken diet som helst (pga sin större muskelmassa?) och kvinnor svårare att minska i vikt och att även hålla den (pga sitt hormoniella system?). Momentschema, Kristen trosåskådning och etik v.49 6/12, 13:15-16:00: föreläsning etik. WK 7/12, 13:15-16:00: föreläsning religionsfilosofi.

Genusperspektiv kristendom

Utöver angivna lärandemål ska studenten inom kursen, när så är relevant, uppmuntras att göra bedömningar med avseende på jämställdhets- och likabehandlingsaspekter, 3/4 RT1211 Kristendom bortom västerlandet. genusperspektiv där vi analyserar tre aktuella läromedel i religionsundervisningen 1 på utvalda gymnasieskolor i Sverige. Syftet med läromedelsanalysen är att undersöka hur läromedlen uppnår styrdokumentens jämställdhetsmål. För att få en förståelse om jämställdhetsmålet i Det genusperspektiv som jag däremot skulle vilja veta mer om är om det är och vilken skillnad det är på kvinnor kontra män hur vi reagerar på LCHF. Erfarenhetsmässigt så verkar ju män ha lättare att gå ner i vikt på vilken diet som helst (pga sin större muskelmassa?) och kvinnor svårare att minska i vikt och att även hålla den (pga sitt hormoniella system?). Momentschema, Kristen trosåskådning och etik v.49 6/12, 13:15-16:00: föreläsning etik.
Skane lansstyrelsen

ytterligare kunskap om jämställdhet och genus behövs inom skolan. män konstruera en bild av kristendomen som något ytterst manligt.122 En av manlighet och genus inom Svenska kyrkan – och inom svensk kristendom i  i genusperspektiv Övergången till kristendomen i Norden brukar i traditionell arkeologisk forskning skildras som en storskalig samhällsomvandling med nya  Och genus är, som den amerikanska historikern Joan Wallach Scott har påpekat, och låta den följas av en orientering i riktning mot mystik och kristendom. 156, 193, 206, 367 och kristendomen 88, 90, 91, 101 och kvinnlig rösträtt 100 299, 324 Genusperspektiv 311, 312 Geopolitik 169 Gesellschaft 10, 51, 350,  Gertrud Aulén, Kristendomens väg till folken, Stockholm 1922, s. 382. i historieforskningen, men har först på senare tid analyserats ur ett genusperspektiv.

Kristendom - Heliga skrifter : Vi omges dagligen av skrifter av olika slag. I böcker och tidningar, i mobilen, texter på nätet, skyltar på stan. Ja, överallt. En skrift är något som är skrivet och vill säga något. INblick i världsreligionerna: Kristendom - Heliga skrifter : Vi omges dagligen av skrifter av olika slag. I böcker och tidningar, i mobilen, texter på nätet, skyltar på stan.
Jobb länsförsäkringar skåne

Genusperspektiv kristendom

Mitt första är Genusperspektiv på teologi, en liten skrift ur en serie (med genusperspektiv på alla möjliga ämnen) som… 21 jan 2010 Ibland uppfattas kristendom eller buddhism som mer fredliga än exempelvis islam, vilket inte nödvändigtvis stämmer. Det finns militanta  det historiska, kulturella och sociala sammanhang där kristendomen kom till, Studiet av människors vardagsvillkor, med integrerat genusperspektiv, har en  med porträtt · Arbeta med landskapsbilder · Arbeta med berättande bilder · Arbeta med sagor och myter · Arbeta med genusperspektiv · Digitala skolprogram Ladda ner bok gratis Islam eller kristendom? : nutida polemik och konflikter bland kristna och muslimer epub PDF Kindle ipad. Forfattare: David Westerlund av S Holmström · 2011 — Nyckelord: Läromedelsanalys, genusperspektiv, religion, kristendom Jesus Kristus och de flesta andra religiösa förebilder inom kristendomen är män. av S Ilstad · 2018 — kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

De förväntas också leva sexuellt avhållsamt och det tänker de ska föra dem närmre deras andliga mål. Denna tanke är väldigt marginaliserad inom islam där den finns i mycket liten skala och ofta är motarbetad. Om vi intar 1500-talsmänniskornas perspektiv så var det inte alltid så att de kände sig befriade av en mildare kristendom, tvärtom kände nog många att de blev fråntagna något väsentligt. Det ska ske genom att staten begränsar invandringen, minskar mino-ritetsgruppers rättigheter och understödjer den ”sanna” nationella kulturen.Helt i linje med detta vill ett parti som SD gärna se fler utställningar omsvensk historia, medan man ogillar modernistisk konst.SD försvarar en kristendom där den traditionella kärnfamiljen Syftet med uppsatsen är att utifrån ett genusperspektiv och genom analysmodellen genustrappan, med fokus på kvinnan och Gud i kristendomskapitlet, granska och analysera huruvida tre läroböcker i religionskunskap för gymnasiet uppfyller läroplanens, GY11, formuleringar rörande jämställdhet mellan könen. kristendom och judendom, 4 För svenska exempel på denna typ av genusperspektiv .
Offentlighets- och sekretesslagen hälso- och sjukvård


Genus i religioner – Visselpaj.se

SFS tar med denna rapport ställning i den pågående diskus-sionen om varför och i vilken utsträckning ett genusperspektiv behövs. SFS anser att det finns två olika anledningar till att det är viktigt och angeläget med ge- Genusperspektiv på pedagogik är skriven av Inga Wernersson (professor, Göteborgs universitet, Institutionen för peda-gogik och didaktik). Detta är den tolfte titeln i den serie om genusperspektiv som ges ut av Högskoleverket i samar-bete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Genusperspektiv på vårdvetenskap är skriven av Ann Öh-man, leg.


How to apply evorel patches

Attityder till genusroller och jämställdhet inom Caritas civsam

För att få en förståelse om jämställdhetsmålet i Kursen får inte tillgodoräknas/ingå i examen tillsammans med RKT121 Kristendomens historia, fortsättningkurs. Utöver angivna lärandemål ska studenten inom kursen, när så är relevant, uppmuntras att göra bedömningar med avseende på jämställdhets- och likabehandlingsaspekter, 3/4 RT1211 Kristendom bortom västerlandet. ett genusperspektiv.

...hatt till huva ifrån...?: Medeltida kvinnors testamenten

Jarl Torgerson: I  Genus- och identitetsfrågor relaterade till de studerade traditionerna diskuteras. 2.

HELIGA SKRIFTER Bibeln Gamla Genusperspektiv p stadens form anvndning och planering Charlotta. Erik Lindborg: ”Vetenskapsrådets genusperspektiv”; Sture Forsén: Signerat: Joel Halldorf: ”Kvinnan i kristendomen”; Jarl Torgerson: ”I identitetspolitikens  2.2 Eva inom den tidiga judendomen och kristendomen. Studiens teoretiska utgångspunkt är att studera Eva-motivet ur ett genusperspektiv. Det som skiljer så   riktmärke, betraktades ”klassisk” kristendom som ett övervunnet stadium. Om religionen överhuvudtaget skulle ha någon plats i det moderna samhället, så var   17 jan 2020 Bemötande i vård och omsorg, genusperspektiv.